Language version

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności firmy Bio Cosmetic Sweden Sp. z o.o. jest spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz zapewnienie najwyższego  poziomu jakości w zakresie projektowania i produkcji kosmetyków.
Nasza spółka dokłada wszelkich starań by spełnić oczekiwania Klientów i w tym celu:
-   świadczy usługi zawsze na ustalonym, ustabilizowanym poziomie jakości,
-   przestrzega warunków umowy i realizacji dostaw,
-   działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi wymaganiami.

Nasze cele osiągamy poprzez:
-   analizę wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy,
-   zachowanie wysokiego poziomu jakości pracy i usług, który jest głównym celem działalności wszystkich pracowników
    na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
-   zaangażowanie wszystkich pracowników, którzy są systematycznie szkoleni w zakresie wymagań wynikających ze stosowania
    w firmie systemu zapewnienia jakości,
-   podnoszenia świadomości pracowników dotyczących jakości i ich roli w jej kształtowaniu oraz ponoszonej odpowiedzialności w tym zakresie,
-   doskonalenie metod wytwarzania, środków produkcji i wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
-   współpracę z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe,
-   ocenę potrzeb i oczekiwań Klientów,
-   dostarczane wyrobów zawsze zgodnych ze specyfikacją uzgodnioną z odbiorcą,
-   ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów
i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. 
Duszniki, 09.02.2021
Wyd. 1
Zatwierdził Prezes Zarządu